Spotkanie noworoczne 23 stycznia 2014 r.

W czwartek 23 stycznia 2014 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie, odbyło się spotkanie organizowane przez Biuro Rady Powiatu w ramach zadania określonego w art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zmianami). W spotkaniu uczestniczyli Piotr Gruszczyński Senator RP, Piotr Florek Wojewoda Wielkopolski, Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego, przedstawiciele gmin Powiatu Gnieźnieńskiego, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, przedstawiciele służby zdrowia i środowiska gospodarczego, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu gnieźnieńskiego i innych instytucji publicznych a także dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz delegacja z partnerskiego niemieckiego samorządu - powiatu Teltow-Flaeming z Wicestarostą Panem Holgerem Lademanem na czele.

Zgromadzeni goście wysłuchali koncertu jazzowego, na klarnecie i saksofonie zagrał Pan Marcin Piekut - klarnecista, saksofonista, kompozytor, aranżer, pianista. Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie klarnetu oraz studiów podyplomowych w klasie saksofonu na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Na fortepianie akompaniował pan Franciszek Musioł, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, laureat wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in. w Padwie, Katanii, Bari, Asti, Caraglio.

Po występie uroczystość otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Telesfor Gościniak. Tradycyjnym elementem spotkań noworocznych w Powiecie Gnieźnieńskim jest przesłanie noworoczne, które w imieniu Jego Ekscelencji Prymasa Polski Abp Józefa Kowalczyka wygłosił ksiądz Bp Krzysztof Wętkowski. W kolejnej części uroczystości Starosta Dariusz Pilak podsumował miniony rok i omówił plany Zarządu Powiatu na rok 2014 wskazując na jego priorytety. Starosta Gnieźnieński przedstawił prezentację dotyczącą zrealizowanych i planowanych przedsięwzięć.

Jednym z głównych punktów spotkania noworocznego było wręczenie, poraz drugi w historii powiatu, Nagrody Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego. Głównym celem Kapituły, której skład tworzą osoby od 1999 roku piastujące funkcję Starosty Gnieźnieńskiego jest wyróżnienie ludzi, którzy całokształtem działalności publicznej, społecznej i zawodowej przyczynili się do rozwoju i promocji Powiatu Gnieźnieńskiego, w szczególności w sferze gospodarczej, kulturalnej, naukowej, edukacyjnej i społecznej. Nagroda ma charakter prestiżowy i przyjmuje postać statuetki odlanej z brązu oraz srebrnego pinsa, a także specjalnej legitymacji podpisanej przez członków Kapituły – byłych i obecnych Starostów: p. Teresą Marciniak – wdowę po śp. Jacku Marciniaku, p. Jacka Kowalskiego, p. Krzysztofa Ostrowskiego oraz przewodniczącego kapituły – obecnego Starostę Dariusza Pilaka. Tegorocznymi Laureatami Nagrody Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego zostali: Abp. Henryk Józef Muszyński Prymas Senior oraz prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk.

Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak przyznał wyróżnienie Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego panu Markowi Woźniakowi oraz Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego panu Piotrowi Całbeckiemu – w postaci Paszportu Obywatela Państwa Gnieźnieńskiego, jako wyróżnienie osób reprezentujących samorządy, które wraz z Powiatem Gnieźnieńskim podjęły się trudu restytucji Szlaku Piastowskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu złożył życzenia noworoczne, aby nadchodzący czas dał wszystkim gościom tej wyjątkowej uroczystości siłę i determinację w dążeniu do osiągnięcia wspólnych celów i wspólnego dobra w służbie dla Powiatu Gnieźnieńskiego.

Na zakończenie spotkania głos zabrał Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, który dziękując za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w spotkaniu noworocznym Powiatu Gnieźnieńskiego, życzył zgromadzonym sukcesów związanych z realizacją planów na rok 2014, a także Wicestarosta powiatu Teltow-Flaeming Pan Holger Lademan.
 

Starostwo Powiatowe