Spotkanie noworoczne 12 stycznia 2012 r.

W czwartek 12 stycznia 2012 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie, odbyło się spotkanie organizowane przez Biuro Rady Powiatu w ramach zadania określonego w art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami). W spotkaniu uczestniczyło ok 130 osób, a wśród nich min. przedstawiciele gmin Powiatu Gnieźnieńskiego, parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, a także przedstawicieli służby zdrowia i środowiska gospodarczego, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu gnieźnieńskiego i innych instytucji publicznych.

Tego rodzaju spotkania, niosące również znamiona spotkań noworocznych organizowane przez powiat gnieźnieński przeszły do tradycji, podobnie jak wygłaszane z tej okazji noworoczne orędzie prymasa. Abp Józef Kowalczyk podzielił się refleksją płynącą z minionego roku. Nawiązał między innymi do budowy szpitala: "Wielu jest takich, którzy na naszej biedzie się bogacą, to nie jest sprawiedliwość społeczna. (...) Budować własne firmy do nie wiadomo jakich rozmiarów, często niepotrzebnych, kosztem innych (...) Nie dziwmy się, że świat się będzie buntował przeciwko takiej niesprawiedliwości" - mówił prymas. Ponadto Prymas złożył wszystkim obecnym życzenia noworoczne.

Starosta Dariusz Pilak podsumował z kolei miniony rok i opowiadał o planach na rok bieżący:„Zapowiada się, że trwający już rok 2012 będzie wymagał od nas jeszcze większej kreatywności względem działań. Środki, którymi dysponujemy są dużo mniejsze niż w latach ubiegłych, mimo to udało nam się skonstruować ciekawy budżet, który, mam taką nadzieję, zapewni sprawne funkcjonowanie urzędu i jednostek mu podległych. Wiele ze wspomnianych projektów będzie realizowanych w dalszym ciągu. Cały czas naszym wyznacznikiem jest kultura, turystyka, inwestycje i rozwój. Stąd też będziemy nadal modernizować teren przy ulicy Sobieskiego, wkraczamy w nowy rok z perspektywami stypendiów dla uczniów i jeszcze intensywniej rozwijamy projekt „Równe szanse”. Cały czas zamierzamy pracować nad modernizacją Szlaku Piastowskiego. Mimo problemów i przykrości, które nas spotkały w roku ubiegłym, czyli spalenia wieży widokowej w Dusznie, będziemy dążyć do jej odbudowania, ponieważ miejsce to ma szczególną wartość na naszej mapie powiatowej. Z historycznego punktu widzenia popieramy powołanie Muzeum Polonii – projekt przygotowywany przez Urząd Marszałkowski. Będziemy wspierać nasze służby mundurowe – wierzę, że tak jak to było w minionym roku, zarówno Zespół Opieki Zdrowotnej, Policja i Straż będą mogły liczyć na nasze wsparcie. Oprócz przekazywanych sprzętów i modernizacji komendy policji, którą nadal wspieramy, istotna jest sprawa zakończenia budowy nowego skrzydła szpitala. Wokół tego tematu narosło wiele kontrowersji, ale mogę zapewnić po raz kolejny, że dokładaliśmy i dołożymy wszelkich starań, aby tę budowę zakończyć z powodzeniem. Władze powiatu wkładają mnóstwo wysiłku w to, aby ten trudny i w tej chwili nieudany projekt odświeżyć i doprowadzić do końca. Jednak powodzenie tej inwestycji zależy nie tylko od wysiłków samego urzędu starostwa.”

Wystąpienie stało się także okazją do podziękowań wszystkim pracownikom i osobom współpracującym z administracją powiatową. "Chciałbym podziękować wszystkim, którzy działają na rzecz powiatu (...) Bez was, bez waszego zaufania i wsparcia nie udałoby się zrealizować naszych celów". Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Kujawa złożył zaproszonym gościom życzenia noworoczne.

W trakcie spotkania Starosta Gnieźnieński zaprosił do obejrzenia nowego filmu promocyjnego powiatu, zrealizowanego w ramach programu "Tu powstała Polska - promocja kulturowego produktu turystycznego Powiatu Gnieźnieńskiego, wizerunkowego produktu Wielkopolski".

Na zakończenie spotkania goście wysłuchali koncertu o charakterze społecznym orkiestry dętej przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie prowadzonej pod kierunkiem Pana Witolda Habdasa.
 

fot. Gniezno.com.pl

 

 

 

Starostwo Powiatowe