Spotkanie noworoczne 05 lutego 2015 r.

W czwartek 05 lutego 2015 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie odbyło się spotkanie noworoczne organizowane przez Biuro Rady Powiatu w ramach zadania określonego w art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zmianami). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin Powiatu Gnieźnieńskiego, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, przedstawiciele służby zdrowia i środowiska gospodarczego, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu gnieźnieńskiego i innych instytucji publicznych, a także dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz delegacja z partnerskiego niemieckiego samorządu - powiatu Teltow-Flaeming na czele ze Starostą powiatu Panią Kornelią Wehlan.

Uroczystości uświetnił zespół reprezentacyjny Powiatu Gnieźnieńskiego Samorządowej Orkiestry Dętej, a także koncert w wykonaniu pianisty pana Franciszka Musioła nauczyciela z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie oraz skrzypka pana Korneliusza Wojtkowiaka tegorocznego dyplomanta w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie.

Uroczystość otworzył i przywitał zgromadzonych gości Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Pan Dariusz Igliński. Ksiądz Bp Krzysztof Wętkowski w imieniu Prymasa Polski Abp Wojciecha Polaka wygłosił przesłanie noworoczne. W kolejnej części uroczystości Starosta Beata Tarczyńska omówiła plany Zarządu Powiatu na rok 2015 wskazując na priorytety Zarządu.

Jednym z głównych punktów spotkania noworocznego było wręczenie Nagrody Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego. Głównym celem Kapituły, której skład tworzą osoby piastujące funkcję Starosty Gnieźnieńskiego od 1999 roku jest wyróżnienie osób, które swoim życiem zapisały się chlubnie na kartach historii Powiatu Gnieźnieńskiego. Nagroda ma charakter prestiżowy i przyjmuje postać statuetki odlanej z brązu oraz srebrnego pinsa i dodatkowo legitymacji podpisanej przez członków Kapituły – byłych i obecnych Starostów: p. Teresą Marciniak – wdowę po śp. Jacku Marciniaku, p. Jacka Kowalskiego, p. Krzysztofa Ostrowskiego, p. Dariusza Pilaka oraz przewodniczącą kapituły – obecną Starostę Panią Beatę Tarczyńska. Tegorocznymi Laureatami Nagrody Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego zostali: pan Michał Bernard Wojtczak oraz pan Łukasz Kuropaczewski.

Michał Bernard Wojtczak, przedsiębiorca, poseł na Sejm X kadencji. Założyciel Fundacji Patria. Urodził się 18 sierpnia 1956 roku w Poznaniu. W 1980 roku ukończył studia na Politechnice Poznańskiej. W połowie lat 80. rozpoczął prowadzenie własnego przedsiębiorstwa przemysłowego. W 1989 roku, z ramienia Komitetu Obywatelskiego, uzyskał mandat posła na Sejm kontraktowy. W rządzie Tadeusza Mazowieckiego był wiceministrem rolnictwa, a następnie przemysłu w randze podsekretarza stanu. W kolejnych wyborach nie ubiegał się o reelekcję. Na początku lat 90. znalazł się wśród twórców Unii Wielkopolan opowiadającej się za wzmocnieniem regionów. W 2003 roku, pod wpływem własnych doświadczeń, związanych z przebytym wylewem krwi do mózgu i wieloletnią rehabilitacją, powołuje do życia Fundację PATRIA w Poznaniu. W 2007 roku siedziba organizacji została przeniesiona do Skrzetuszewa. Głównym celem Fundacji jest wspieranie dzieci i młodzieży niechcianej oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych. W tym celu trwa budowa nowoczesnego Ośrodka Rehabilitacyjnego w Imiołkach nad jeziorem Lednica. W 2011 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Łukasz Kuropaczewski, Dyrektor Artystyczny Akademii Gitary, jeden z najwybitniejszych polskich gitarzystów klasycznych. Urodził się w 1981 roku w Gnieźnie. Naukę gry na gitarze rozpoczął w wieku 10 lat. Absolwent Szkoły Talentów w Poznaniu, Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz prestiżowego Peabody Conservatory of the Johns Hopkins University w USA, gdzie studiował pod okiem Maestro Manuela Barrueco. Występował z recitalami na scenach całego świata. Współpracował miedzy innymi z: Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeus, New York Philharmonic Orchestra czy San Francisco Symphony. Znakomity i ceniony pedagog. Prowadzi kursy oraz lekcje mistrzowskie na licznych uniwersytetach w Europie i obu Amerykach, a także podczas wielu festiwali gitarowych w kraju i za granicą. W latach 2007-2009 był wykładowcą na University of Pennsylvania w Filadelfii. Obecnie prowadzi międzynarodową klasę gitary w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Nagrał sześć płyt. Od 2008 roku Dyrektor Artystycznym Akademii Gitary – festiwalu odbywającego się w 35 miejscowościach w Wielkopolsce. Inauguracja pięciu edycji Festiwalu odbyła się w Gnieźnie. Trzykrotnie nominowany do Paszportu Polityki, a w roku 2008 do Gwarancji Kultury TVP Kultura. Laureat Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Ojciec chrzestny Centrum Kultury Scena To Dziwna.

Formuła tegorocznego spotkania została rozbudowana o akt wręczenia medali Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka dla mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego za Zasługi dla Obronności Kraju. Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju otrzymały: pani Teresa Kamińska i pani Zdzisława Nawrocka. Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju uhonorowana została pani Zofia Banasik. Medale wręczyli Pani Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński oraz ppłk mgr inż. Marcin Pietrzak Wojskowy Komendant Uzupełnień w Koninie. Medale stanowią uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Wyróżnienie takie nadaje się również w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali swoje dzieci na wzorowych żołnierzy.

Podsumowanie współpracy i życzenia dalszej jej kontynuacji zgromadzonym gościom przekazała Pani Kornelia Wehlan Starosta Powiatu Teltow-Flaeming.

Na zakończenie uroczystości Przewodniczący Rady Powiatu wyraził życzenia przede wszystkim sił i determinacji w dążeniu do osiągnięcia wspólnych celów i wspólnego dobra w służbie dla Powiatu Gnieźnieńskiego.

Ostatnim punktem programu było wysłuchanie utworów muzycznych w ponownym wykonaniu zespołu reprezentacyjnego Powiatu Gnieźnieńskiego Samorządowej Orkiestry Dętej.
 

Starostwo Powiatowe