Polsko-niemiecka współpraca w zakresie oświaty

W dniach 9 i 10 października br. władze Powiatu Gnieźnieńskiego gościły delegację z partnerskiego powiatu Teltow-Fläming z Niemiec w osobach: Pani Karin Wegel - nauczyciel, członek rady powiatu oraz przewodnicząca partii SPD oraz Pani Maria von Schrötter - członek rady powiatu, a także przewodnicząca komitetu edukacji, młodzieży i sportu.

Wizyta delegacji z zaprzyjaźnionego powiatu miała charakter roboczy. Zaproszenie na obchody Dnia Edukacji Narodowej wystosował Wydział Oświaty, Kultury i Sportu gnieźnieńskiego starostwa.

W pierwszym dniu wizyty goście z Teltow-Fläming uczestniczyli w lekcji języka niemieckiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie, a także spotkali się z nauczycielami wychowania fizycznego w II Liceum. Spotkanie to zostało poprzedzone zwiedzaniem obiektów sportowych: boiska do hokeja na trawie, hali sportowej i boiska przy II LO. Spotkanie niemieckiej delegacji z nauczycielami i młodzieżą z Powiatu Gnieźnieńskiego było niewątpliwie okazją do porównania polskiego i niemieckiego systemu kształcenia oraz form prowadzenia zajęć. Jak podkreślała Karin Wegel: „polska młodzież jest bardzo zdyscyplinowana, co niewątpliwie ułatwia pracę i wpływa na osiągane efekty”.

Do różnic dzielących systemy oświaty w obu krajach należy zdecydowanie zaliczyć warunki pracy – nauczyciele niemieccy zarabiają około 3.000 euro, a wysokość wynagrodzenia zależy w głównej mierze od wieku nauczyciela. Ponadto pełen wymiar czasu pracy w szkolnictwie niemieckim wynosi 28 godzin, jednak rzadko zdarza się, aby nauczyciel w Niemczech pracował na cały etat. Inną różnicą jest fakt, iż nauczyciele niemieccy są oceniani nie przez dyrekcję czy organ założycielski, jak to jest w Polsce, ale przez samych uczniów i rodziców.

W drugim dniu wizyty obie panie spotkały się ze Starostą Jackiem Kowalskim i Wicestarostą Andzejem Bilskim. Omawiano kwestię nawiązania bliskiej współpracy na gruncie oświaty, kultury i sportu. Strona polska ustaliła, ze zostaną opracowane coroczne plany imprez głównie sportowych i kulturalnych, w których będą uczestniczyć przedstawiciele obu powiatów. Ponadto będą czynione zabiegi o rozwój kontaktów pomiędzy organizacjami sportowymi i instytucjami aktywnymi w obszarze kultury, jak również będzie się wspierać wymianę dzieci i młodzieży między szkołami i ośrodkami pozaszkolnymi.

Ciekawym doświadczeniem dla gości z Niemiec był udział w uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, a także wizyta w Domu Dziecka w Gnieźnie. Pani Maria von Schrötter będąc pod wrażeniem atmosfery gnieźnieńskiej placówki złożyła wstępną deklarację udzielenia pomocy materialnej.

Wizyta delegacji niemieckiej zainicjowała podjęcie współpracy pomiędzy obu powiatami na gruncie oświaty, kultury i sportu, która z pewnością będzie kontynuowana w przyszłości.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska
Starostwo Powiatowe