Organizacje Pozarządowe

Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąt organizacji pozarządowych, część z nich posiada status organizacji pożytku publicznego. Wiele zadań właściwych dla obszaru działania administracji powiatowej jest zlecanych sektorowi pozarządowemu w postaci otwartych konkursów ofert. Organizacje zainteresowane realizacją zadań właściwych dla Powiatu Gnieźnieńskiego zachęcamy do zapoznawania się z aktualnymi konkursami i nadsyłania swoich ofert.


Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego - aktualny skład Rady


Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 29 kwietnia 2020 roku. Szczegóły w poniższych załącznikach:


 1. Aktualne konkursy dla organizacji pozarządowych 
 2. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego na lata od 2020 do 2023
 3. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego na lata od 2017 do 2020
 4. Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego
  3a. PROJEKT przyjecia i przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020"
  3b. Załącznik do Uchwały Nr XIX/111/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 listopada 2019 r.
 5. „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
 6. Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2018 
 7. Jak przekazać 1%
 8. Centrum Aktywności Społecznej LARGO
 9. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
 10. Archiwum
Starostwo Powiatowe