Szkolenia dla prowadzących działalność gospodarczą

2008-02-18

Tematyka będzie zawierała następujące zagadnienia: możliwość dofinansowania z Funduszu Pracy dla pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne; jednoosobowa firma a rozliczenia podatku dochodowego w formie karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego, zasad ogólnych i podatku liniowego, mała firma a podatek od towarów i usług; dokumenty zgłoszeniowe, rozliczeniowe i płatnicze – trzy podstawowe elementy prawidłowego rozliczenia w ZUS w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zainteresowani uczestnictwem w szkoleniach mogą się zgłaszać w Powiatowym Urzędzie Pracy osobiście (pok. 4), telefonicznie 0614261649, wew. 250, faksem 061 4261162, listownie - ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno lub pocztą elektroniczną – pupgniezno@pup-gniezno.pl.

Ewa Michalak
Starostwo Powiatowe