Pierwsi absolwenci opuścili mury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Gnieźnie.

2008-01-29

Rektor prof. dr hab. Józef Garbarczyk skierował do absolwentów te oto słowa: "Teraz po absolutorium, zdanych egzaminach dyplomowych inżynierskich zostaniecie uwolnieni i niczym naładowane cząstki wylecicie z akceleratora zwanego Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gnieźnie. Powstaje pytanie co dalej? Na pewno nastąpi rozpraszanie energii. W życiu spotkacie się z wieloma przeciwnościami. Lecz wierzę, ze wiedza, która posiedliście, młodość i entuzjazm pozwolą wam zmniejszyć przekrój czynny na zderzenia z trudnościami w pracy zawodowej i na studiach II i III stopnia."

Pierwsze w dziejach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie absolutorium zgromadziło w sobotę o godz. 10:00 (informatyka), 12:00 (zarządzanie i inżynieria produkcji) i 14:00 (ochrona środowiska) w Teatrze im. Aleksandra Fredry kilkaset osób.

Zanim absolwenci otrzymali od rektora prof. dra hab. Józefa Garbarczyka upragnione absolutorium, władze uczelni w specjalny sposób uhonorowały prymusów, przyznając im nagrody. Otrzymali je: PAWEŁ PRELL oraz TOMASZ ROCHUMSKI (informatyka), IZABELA KRYŚLAK oraz ALEKSANDRA PRUS (zarządzanie i inżynieria produkcji), HANNA KOZŁOWSKA, OLGA KOZŁOWSKA oraz BEATA MAŁOLEPSZA (ochrona środowiska).

Rektor przyznał również wyróżnienia za działalność w samorządzie studenckim: Krzysztofowi Burzyńskiemu, Łukaszowi Mańko, Mariuszowi Skibińskiemu oraz za działalność w Naukowym Kole Ochrony Środowiska: Annie Kaczmarek, Marcinowi Kuźlakowi, Bogumile Broda, Damianowi Borowskiemu, Natalii Kujawskiej i Annie Witkowskiej. Nagrody i wyróżnienia za działalność sportową otrzymali Radosław Starczewski, Radosław Najda, Bartosz Chudziński, Marcin Jagodziński, Marcin Kruszlewski, Bartosz Perek, Paweł Prell, Maciej Podstawski oraz Grzegorz Walczak.

Kamilla Kierzkowska
PWSZ w Gnieźnie
Starostwo Powiatowe