O naszych niemieckich sąsiadach

2007-09-21

Konkurs ma służyć integracji i pokazywaniu tego, co jest najcenniejsze w innych narodach.

Tegoroczna edycja poświęcona była Republice Federalnej Niemiec. Uczniowie szkół różnego szczebla, a także przedszkolaki przygotowali prace plastyczne, rzeźby, prace multimedialne i programy artystyczne tematycznie związane z kulturą tego kraju.

- ,,Kultura łączy ludzi, dlatego warto poznawać kulturę innych narodów – podkreślił obecny na podsumowaniu konkursu attache konsulatu Rosji Andrie Woskobojnikow.

Federacji Rosyjskiej poświęcona była pierwsza edycja konkursu, podczas następnej uczniowie poznawali Republikę Czeską.

Patronat nad konkursem sprawował m.in. Starosta Gnieźnieński. – Wszystko co zbliża nas do sąsiadów warte jest propagowania, dlatego starostwo wspiera takie akcje – powiedział wicestarosta Piotr Gruszczyński.

Ewa Michalak
Starostwo Powiatowe