Nowa pracownia komputerowa

2007-09-20

Pracownia składa się z 20 stanowisk komputerowych dla uczniów oraz stanowiska dla nauczyciela. Do dyspozycji są też dwie drukarki, rzutnik i dwa skanery. Dodatkowo w bibliotece zainstalowano centrum multimedialne.

Fundusze na wyposażenie pracowni pochodziły z EFS – wartość pracowni wraz z infrastrukturą wynosi 98 tys. zł.

W listopadzie nauczyciele przejdą szkolenie z zakresu nowych technologii informacyjnych i promowania e-lerningu jako systemu wspomagającego nauczanie tradycyjne.

Ewa Michalak
Starostwo Powiatowe