Londyński toast za Gniezno

2007-02-06

Z osób obecnych na wernisażu warto także wymienić takie osoby jak Janusz Wach - Konsul Generalny Polski w Londynie, Jan Mokrzycki - prezes Zjednoczenia Polskiego w Londynie, Jerzy Szegidewicz - Dyrektor Polskiej Organizacji Turystycznej w Londynie, Olgierd Lalko - Prezes Polskiego Ośrodka Społeczno - Kulturalnego w Londynie, Janina Baranowska - dyrektor Galerii w POSK. Na otwarciu wystawy byli również obecni gospodarze z Gniezna - tj. Krzysztof Ostrowski - Starosta Gnieźnieński i Danuta Winiarska - Przewodnicząca Rady Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Jacek Kowalski - Prezydent Gniezna i Jerzy Stachowiak - Przewodniczący Rady Miasta Gniezna.

Wernisaż spowodował duże zainteresowanie Gnieznem. Zgodnie z przeprowadzonymi rozmowami z przedstawicielami prasy brytyjskiej i polskiej oraz tour-operatorami wystawa będzie prawdopodobnie przyczynkiem do szerszej współpracy oraz promocji Gniezna i regionu na Wyspach. Wszystkie osoby zainteresowane bliższym poznaniem okolic Gniezna i miejsc związanych z początkami powstania polskiej państwowości mają jeszcze przez najbliższe dwa tygodnie możliwość zwiedzenia wystawy. Będzie ona czynna do 16 lutego.

Wystawa składa się z 40 zdjęć podzielonych na trzy grupy tematyczne: Gniezno, okolice Gniezna oraz "krok w nowoczesność", czyli komputerowe aranżacje zdjęć autora.

Głównymi organizatorami przedsięwzięcia byli Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Polska Organizacja Turystyczna w Londynie, natomiast współorganizatorami Urząd Miejski w Gnieźnie oraz Polski Ośrodek Społeczno - Kulturalny w Londynie. Komisarzem wystawy była Iwona Kalinowska.

Wkrótce na stronie internetowej wystawy dostępnej pod adresem: www.exhibition.com.pl zostanie zamieszczony fotoreportaż oraz film z wernisażu.

Wystawa została sfinansowana głównie dzięki środkom unijnym w ramach projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie w ramach działania 1.4 ze ZPORR.

Agnieszka Rzempała - Chmielewska

Starostwo Powiatowe