Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 7 marca 2022 r.

2022-03-03

NADZWYCZAJNA LII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
07 MARCA 2022 r. godz. 9.00 w trybie zdalnym
 
1. Otwarcie sesji.  
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4 Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022- 2031 Uchwała, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Uzasadnienie, Tabela.
b) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na 2022 rok.
5. Zamknięcie sesji.
Starostwo Powiatowe