Ogłoszenie o naborze

2021-09-15

Starosta Gnieźnieński ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w wymiarze pełnego etatu: Informatyk w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym. 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, w tym:


- usuwanie usterek sprzętu komputerowego oraz dokonywanie bieżących napraw,
- zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych, w tym kontrola legalności stosowanego oprogramowania i zabezpieczenie danych zgodnie z polityką bezpieczeństwa wykorzystywanych systemów informatycznych,
- pomoc przy obsłudze technicznej sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
- uczestniczenie w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej, w tym z wprowadzeniem elektronicznego obiegu dokumentów,
- monitorowanie rynku IT pod kątem możliwości zastosowania nowych rozwiązań.

Wymagania niezbędne i dodatkowe, informacje o warunkach pracy na stanowisku oraz szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdziecie Państwo na stronie klikając w link.

Kompletne oferty - w zamkniętych kopertach - należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Gnieźnie (ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, Gniezno) albo przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno w terminie do dnia 24 września 2021 r. (decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie). 

Starostwo Powiatowe