Jak zorganizować Żywą Bibliotekę

2021-09-08

Centrum Kultury eSTeDe zaprasza na jednodniowe bezpłatne szkolenie „Jak zorganizować Żywą Bibliotekę”. „Żywa Biblioteka” jest metodą edukacji o prawach człowieka, bazującą na organizacji wydarzenia, sprzyjającego spotkaniu grupy osób i rozmowie.

Założenia „Żywej Biblioteki” to przede wszystkim:

  1. Tworzenie przestrzeni dialogu i porozumienia;
  2. Działanie na rzecz poszanowania praw człowieka;
  3. Przekazywanie wiedzy i doświadczenia osób narażonych na dyskryminację, stereotypizację, uprzedzenia, wykluczenie;
  4. Kształtowanie postaw otwartości i akceptacji wobec inności.

Szkolenie odbędzie się 16 września br. w Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 42. Podczas szkolenia zaprezentowana zostanie metoda „Żywej Biblioteki”, a ponadto omówione będą pojęcia Żywej Książki. Przedstawione zostaną ponadto wszystkie etapy przygotowania tej wyjątkowej formy spotkania.

Projekt "Lokalnie dla różnorodności" jest realizowany w ramach "Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy" finansowanego z Funduszy EOG. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Diversja - koodynatora sieci Żywa Biblioteka Polska w partnerstwie z Credit Agricole Bank Polska.

Starostwo Powiatowe