Kondolencje

2021-04-16

Panu Markowi Woźniakowi
Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego

wyrazy głębokiego współczucia
 

z powodu śmierci

Ojca

składają

Piotr Gruszczyński
Starosta Gnieźnieński, wraz z Zarządem Powiatu Gnieźnieńskiego

Dariusz Pilak
Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
wraz z Radnymi Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Starostwo Powiatowe