XXXVI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

2021-01-21

Zwołanie sesji VI kadencji 2018 -2023

XXXVI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

28 stycznia 2021 roku g. 12.00

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 21 grudnia 2020 r.
  5. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2020.
  6. Sprawozdanie Starosty Gnieźnieńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020, zgodnie z art. 38 b ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w celu zwiększenia ilości połączeń kolejowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

b)      powierzenia Miastu i Gminie Kłecko wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kłecko w roku 2021

c)      wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy nieruchomości położonej w Gnieźnie

d)      nieodpłatnego przyjęcia przez Powiat Gnieźnieński w drodze darowizny nieruchomości położonej w Gnieźnie

e)      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ul. Wyszyńskiego

f)       wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

8. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne głosy i informacje.

12. Zamknięcie sesji.

Starostwo Powiatowe