Wypełnij ankietę - Organizacje wobec pandemii

2021-01-08

Badania Klon/Jawor we współpracy z portalem ngo.pl sprawdzają, jak organizacje społeczne radzą sobie działając w warunkach pandemii. W jej wyniku wiele NGO musiało przeformułować swoje działania, zmienić charakter pracy, zawiesić pewne działania lub podjąć nowe.

Jak wygląda sytuacja Państwa organizacji?

Zachęcamy do włączenia się w ważny projekt badawczy i wypełnienia krótkiej ankiety. Im więcej organizacji weźmie w nim udział, tym rzetelniejsza będzie uzyskana diagnoza sytuacji sektora społecznego.

Wypełnij ankietę "Organizacje wobec pandemii": https://panel.ngo.pl/index.php/755819?lang=pl

Starostwo Powiatowe