Informacja o otrzymanej refundacji

2020-10-26

Informujemy, iż Powiat Gnieźnieński  otrzymał refundację w łącznej kwocie 46 698,20 zł w ramach:
Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Starostwo Powiatowe