Zgłoszenia kandydatów do Nagrody Głównej WTK 2020

2020-10-05

Zgłoszeń do nagrody w kategorii indywidualnej i zbiorowej dokonywać mogą: organizacje społeczne, regionalne stowarzyszenia kultury, organa samorządowe, osoby fizyczne. Zgłoszenie powinno być dokonane zgodnie z wzorem formularza, dostępnym na stronie: www.wtk.poznan.pl

Każdy wnioskodawca może zgłosić dwie kandydatury (1 indywidualną oraz 1 zbiorową). Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny na każdym z jego etapów. Kandydatury należy zgłaszać do 31 października 2020 roku, drogą elektroniczną na adres: biuro@wtk.poznan.pl

Szczegółowe informacje na: www.wtk.poznan.pl

Starostwo Powiatowe