Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami - konkurs dla organizacji i jst

2020-09-29

Zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty, również w partnerstwie, które w roku 2019 i/lub 2020 zrealizowały na terenie Województwa Wielkopolskiego działania w społecznościach lokalnych na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia.

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie działań (np. akcji społecznej, projektu społecznego, kampanii społecznej, usługi) zrealizowanych w roku 2019 i/lub 2020 (zakończonych do dnia ogłoszenia Konkursu) w wielkopolskich społecznościach lokalnych na rzecz włączenia w życie społeczne osób z niepełnosprawnościami. Konkurs prowadzony jest na terenie Województwa Wielkopolskiego i dotyczy działań realizowanych dla jego mieszkanek i mieszkańców. Konkurs jest konkursem otwartym.

Formularz zgłoszeniowy, wraz z załącznikiem obowiązkowym – dokumentacją,  należy złożyć w siedzibie Organizatora Konkursu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu lub przesłać pocztą na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

lub przez platformę ePUAP do dnia (decyduje data stempla pocztowego w przypadku przesłania Zgłoszenia w formie papierowej lub data wpływu w ePUAP) określonego w Ogłoszeniu konkursowym z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami_2020”

Starostwo Powiatowe