Przedłużony termin zamieszczania sprawozdań za 2019 rok w bazie sprawozdań OPP

2020-09-03

Organizacje pożytku publicznego zamieszczają sprawozdania za 2019 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 października 2020 roku. Ustawowy termin 15 lipca został przedłużony o trzy miesiące rozporządzeniem Przewodniczego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2020.

W przypadku organizacji, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, termin zamieszczania sprawozdań za 2019 rok nie uległ zmianie, czyli zamieszczają one sprawozdania za 2019 rok do 30 listopada 2020 roku.

Materiały do pobrania na stronie:
https://www.niw.gov.pl/przedluzony-termin-zamieszczania-sprawozdan-za-2019-rok-w-bazie-sprawozdan-opp/

Starostwo Powiatowe