Powiatowy Urząd Pracy - nabory wniosków o przyznanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

2020-04-03

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie rozpoczął nabory wniosków o przyznanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.


Procedura składania wniosków:
• włożenie, w zaklejonej kopercie, do skrzynki podawczej umieszczonej w wejściu głównym do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie przy ul. Jana III Sobieskiego 20 lub przesłanie pocztą tradycyjną na ww. adres Urzędu, bądź złożenie w postaci elektronicznej korzystając z systemu praca.gov.pl (https://www.praca.gov.pl).

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PUP:


Więcej informacji: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przed…/…/pozyczka

Starostwo Powiatowe