Trwa odbudowa populacji kuropatw na terenie powiatu

2019-10-29

Blisko 500 sztuk kuropatw wypuszczonych zostanie w najbliższych dniach na terenie powiatu gnieźnieńskiego. 28 października br. w wiacie edukacyjnej "Gajówka" Leśnictwa Las Miejski, podsumowano efekty akcji zorganizowanej w ramach przedsięwzięcia „Odbudowa populacji kuropatw (Perdix perdix) na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego", dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W bieżącym roku, w ramach programu odbudowy populacji kuropatw, samorząd Powiatu Gnieźnieńskiego zdecydował o zakupie 486 sztuk ptaków za kwotę ponad 17 tys. zł. Dofinansowanie zakupu z WFOSiGW wyniosło 50%.

Odbudowa populacji kuropatwy jest działaniem długofalowym, którego elementem jest nie tylko konsekwentne zasiedlanie, ale również ograniczenie aktywności drapieżników i dbałość o zachowanie środowiska naturalnego.

https://www.wfosgw.poznan.pl/

 

Starostwo Powiatowe