NADZWYCZAJNA VII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

2019-03-15

NADZWYCZAJNA VII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

19 marca 2019 roku

Porządek obrad

 

1.    Otwarcie sesji

2.    Stwierdzenie kworum

3.    Przedstawienie porządku obrad

4.    Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmiany uchwały nr V/34/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

  2. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku

    5.    Zamknięcie sesji.

     

Przewodniczący Rady Powiatu

 

 

 Dariusz Pilak

 

 

 

Starostwo Powiatowe