Komisja Konsultacyjna na rok 2006 powołana

2005-12-16

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Starosta Gnieźnieński co roku powołuje Komisję Konsultacyjną. Jednym z jej zadań jest m.in. opiniowanie programu współpracy na linii samorząd powiatowy – organizacje pozarządowe. Przedstawiciele organizacji mają również swój głos przy wyborze podmiotów realizujących zadania powiatu wraz z otrzymaniem dotacji na ten cel.

W roku 2005 Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zlecił w drodze konkursu organizacjom pozarządowym realizację wielu zadań z zakresu sportu, turystyki, kultury, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa:


Skład Komisji Konsultacyjnej powołanej na rok 2006:

Po stronie samorządu powiatowego:
Po stronie organizacji:
Starostwo Powiatowe