Konsultacje społeczne wojewódzkiej strategii turystyki do 2020 roku

2015-12-29

Zaproszenie do udziału w konsultacjach jest kierowane do wszystkich osób i podmiotów zaangażowanych w rozwój turystyki w Wielkopolsce.
Strategię na zlecenie samorządu województwa wielkopolskiego przygotowało konsorcjum czterech uczelni wyższych w Poznaniu: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Uniwersytet Ekonomiczny oraz Uniwersytet Przyrodniczy.


Nowy, zaktualizowany projekt strategii przyjęty został 10 grudnia 2015 roku przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, wcześniej dokument był konsultowany przez grono ekspertów. Aktualnie do 18 stycznia trwa proces konsultacji społecznych. Ostatecznie projekt strategii trafi do radnych sejmiku, którzy w drodze uchwały zdecydują o jego przyjęciu. Uchwalona strategia będzie wytyczała kierunki działań w obszarze turystyki i promocji dla samorządu województwa wielkopolskiego oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.


Na stronie www.umww.pl (Urząd > Departamenty > Departament Sportu i Turystyki > Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim) został zamieszczony projekt strategii, a także formularz, przy pomocy którego można zawrzeć uwagi do dokumentu i wysłać go w wersji elektronicznej na adres strategia.turystyki@umww.pl strategia.turystyki@umww.pl. Sugestie zmian można również zgłosić w trakcie spotkań konsultacyjnych. Jedno z nich zaplanowano właśnie w Gnieźnie w dniu 12 stycznia 2016 roku.

Warto zaznaczyć, że strategia składa się z dwóch dokumentów, tj. dość obszernej diagnozy turystyki w województwie wielkopolskim oraz dokumentu strategicznego wyznaczające główne kierunki działań w zakresie turystyki w najbliższych latach.

W diagnozie w pkt. 3.3 dokonano identyfikacji czterech markowych produktów turystycznych dla Wielkopolski, którymi są:

Ponadto wyróżniono produkty regionalne, do których zaliczają się: Zidentyfikowano również następujące produkty uzupełniające: - diagnoza turystyki w województwie wielkopolskim

- strategia turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku
Starostwo Powiatowe