Powiatowe książki dla dzieci do nabycia w księgarniach w całej Polsce

2015-06-08

Książki można również zakupić w księgarniach tradycyjnych.

Pierwsze wydrukowane egzemplarze książek osobiście przywieźli do siedziby starostwa przedstawiciele wydawnictwa Media Rodzina – Robert D. Gamble, założyciel wydawnictwa oraz Bronisław Kledzik, dyrektor, redaktor naczelny - z którym to wydawnictwem ostatecznie umowę licencyjną podpisał autor serii.

Na chwilę obecną seria czterech książek dla dzieci znajduje się w kilkunastu księgarniach internetowych, m.in. w tych najbardziej znanych tj. Allegro, Empik, Merlin, Matras, Świat Książki, Media Rodzina i in. Cena jednostkowa za książkę wynosi 9,90 zł, choć w wielu księgarniach można ją w tej chwili zakupić po cenie promocyjnej, nawet do 30% taniej.

Na uwagę zasługuje fakt, iż wydawca komercyjnego nakładu książek w ramach promocji serii podjął na własny koszt akcję bezpłatnego przekazania 2 szt. książek do wszystkich szkół podstawowych w całej Polsce. Przedstawiciele handlowi wydawnictwa odwiedzają również wszystkie obiekty przebudowanego Szlaku Piastowskiego oraz księgarnie zlokalizowane na trasie przebiegu szlaku. Biorąc pod uwagę fakt, że na rynku brak jest tego typu wydawnictw seria „Tu powstała Polska. Kultura Piastów dla dzieci” wydaje się idealną pamiątką z wycieczki po szlaku, jak również świetnym materiałem dydaktycznym dla nauczycieli.

Warto przypomnieć, że po raz pierwszy książki dla dzieci zostały wydane w ramach projektu unijnego realizowanego przez Powiat Gnieźnieński w latach 2011 – 2013. Wraz z książkami został również przygotowany zestaw czterech plakatów, które w 2012 roku Starostwo Powiatowego w Gnieźnie, za pośrednictwem kuratoriów oświaty w całej Polsce, przekazało do wszystkich szkół podstawowych w kraju. Seria książek bardzo szybko spotkała się z dużą przychylnością i zainteresowaniem wielu osób, stąd podjęto starania mające na celu doprowadzenie do skomercjalizowania wydawnictwa. Co ważne, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie nie uczestniczyło finansowo w procesie udostępnienia książek do sprzedaży.

Celem książek z serii „Tu powstała Polska. Kultura Piastów dla dzieci” jest przybliżenie młodemu czytelnikowi kultury i życia Piastów. Książki w przystępny sposób przedstawiają jak wyglądały dawne grody, osady i miasta, jak budowano kościoły i pałace, jak wyglądała codzienność na dworze, gdzie mieszkali, jak się ubierali, co jedli nasi przodkowie, jak wyglądało uzbrojenie wojów i rycerzy. Mnóstwo detali zostało przedstawionych na bardzo bogatych ilustracjach.

Wydawnictwo komercyjne słowem wstępnym opatrzył prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa, dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Seria w sprzedaży wykorzystuje layout identyczny z tym, który został przygotowany do pierwszego wydania na zlecenie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Na wewnętrznej okładce znajduje się mapka lokująca aktualny Powiat Gnieźnieński w granicach Państwa Gnieźnieńskiego z X w. Mapkę wzbogacają ilustracje najważniejszych średniowiecznych grodów i obiektów sakralnych w sercu Civitas Schinesghe. Z kolei wewnątrz książek ilustracje zabytków bezpośrednio odnoszą się do obiektów muzealnych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego tj. Muzeum Początków Państwa Polskiego, Muzeum Archidiecezjalnego w Gnieźnie oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy z oddziałami w Gieczu i Grzybowie. Książki odsyłają również do stron internetowych powiatu www.tupowstalapolska.pl oraz www.kulturapiastowdladzieci.pl.

Poniżej lista księgarni internetowych, w których można zakupić książki z serii „Tu powstała Polska. Kultura Piastów dla dzieci”:Starostwo Powiatowe