Polsko-francuska współpraca inżynierów

2014-11-17

Spotkanie dotyczyło dalszej kooperacji, szczególnie w zakresie wymiany pracowników i uczniów. W podobnych wymianach uczestniczyła już młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie.
Starostwo Powiatowe