Powiat Gniezno ponownie doceniony przez fachowców

2014-10-27

przez wydawnictwo dwutygodnika branży turystycznej Wiadomości Turystyczne.

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie jest wydawcą wielu wydawnictw promocyjno – turystycznych. Do tegorocznej edycji konkursu starostwo zgłosiło się w dwóch kategoriach. II miejsce w kategorii seria wydawnicza została przyznana za serię dziesięciu folderów Powiatu Gniezno pn. Tu powstała Polska. Z kolei seria czterech książek dla dzieci otrzymała wyróżnienie w kategorii projekty specjalne.

W sumie z całego kraju zostało zgłoszonych 99 projektów w czterech kategoriach konkursowych: 1. foldery promocyjne; 2. serie wydawnicze; 3. projekty specjalne oraz 4. aplikacje mobilne. Dbając o wysoki poziom oceny folderów, w pracach jury wzięli udział eksperci w zakresie grafiki, redakcji i stylu przekazu językowego, komunikacji z turystą, oceny konsumenckiej oraz marketingu internetowego.

Ocena projektów nastąpiła na podstawie następujących kryteriów: Celem konkursu Róża Regionów jest zwrócenie uwagi na jakość promocji naszego kraju. Oceniając foldery oraz aplikacje mobilne promujące miasta, regiony i lokalne produkty turystyczne, pomysłodawcy konkursu chcą wspierać rozwój wysokich standardów prezentowania walorów turystycznych. W obliczu rosnących oczekiwań turystów to stały rozwój, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań, profesjonalna oprawa graficzna i kreatywność, stanowią klucz do sukcesu. Z tego powodu konkurs pn. Różna Regionów dedykowany jest inicjatywom starającym się wprowadzić wspomniane elementy w promocję własnego regionu.

Propozycja udziału w konkursie skierowana została do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ale także do lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych oraz stowarzyszeń. Jego wyniki zostały zaprezentowane w dniu 23 października br., pierwszego dnia międzynarodowych targów turystycznych Tour Salon w Poznaniu. Laureaci zostaną również przedstawieni na łamach dwutygodnika Wiadomości Turystyczne.

Lista laureatów:

W kategorii FOLDER: W kategorii SERIE WYDAWNICZE: W kategorii PROJEKTY SPECJALNE: W kategorii APLIKACJE MOBILNEStarostwo Powiatowe