Wakacyjne remonty w oświacie

2014-08-27

Priorytetem była również budowa nowej biblioteki, która służyć będzie mieszkańcom powiatu. Nie zapomniano o sporcie. Młodzież ucząca się w II Liceum Ogólnokształcącym korzystać będzie z nowych band do gry w unihokeja, a uczniowie ZSOiZ w Trzemesznie zajęcia wychowania fizycznego realizować będą na odświeżonej sali gimnastycznej.

Zakończono już fazę robót budowlanych w bibliotece przy I Liceum Ogólnokształcącym i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.Do 15. października potrwa proces odbioru budynku. Jeszcze w tym roku nowy obiekt zostanie wyposażony ze środków Powiatu Gnieźnieńskiego. Na ten cel Zarząd Powiatu przeznaczył przeszło 40 tys. zł.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie wymieniono oświetlenie sali gimnastycznej, która zostanie także wymalowana. Z kolei wCentrum Szkolenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 wykonano instalację ciepłej wody w pomieszczeniach sanitarnych oraz wymieniono piony kanalizacyjne.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 został przyłączony do sieci PEC. W ZSP nr 3 wymieniono również stolarkę okienną.W II Liceum Ogólnokształcącym zakupiono bandy do gry w unihokeja. Budynek szkoły wyposażono natomiast w hydranty wewnętrzne. Koszt wymienionych inwestycji to przeszło 100 tys. zł.Zgodnie z wcześniejszymi planami, w miesiącach wakacyjnych wybrukowano kostką plac przed windą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury.Starostwo Powiatowe