Podsumowano wspólną akcję z Urzędem Skarbowym

2014-03-06

z wypełnianiem zeznań podatkowych, a przede wszystkim zachęcenie do składania e-deklaracji.

Podsumowując przeprowadzoną z sukcesem akcję Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego Leszek Kasprzak zwrócił uwagę, że Punkt informacyjny Urzędu Skarbowego przyjął w Starostwie około 200 osób z czego połowa złożyła e-deklaracje. Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak zauważył z kolei konieczność kontunuowania akcji w przyszłości, bowiem znacząco ułatwia ona kontakt mieszkańców z oddalonym od centrum miasta Urzędem Skarbowym.

Podczas spotkania pracownice Urzędu Skarbowego omówiły jak wygląda procedura składania deklaracji podatkowych, szczególnie przez Internet, oraz szczegółowo przedstawiły przepisy dotyczące przysługujących podatnikom ulg i zwolnień.
Na zakończenie Sekretarz Powiatu Małgorzata Cichomska-Szczepaniak skierowała słowa podziękowania dla pracowników Urzędu Skarbowego w Gnieźnie za przychylność wobec pomysłu zorganizowania tegorocznej akcji. Wyraziła również przekonanie, że to dopiero początek dobrej i długofalowej współpracy.

W spotkaniu uczestniczyła młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego miedzy innymi z klas o profilu ekonomicznym, która otrzymała broszury i informatory przygotowane przez Urząd Skarbowy w Gnieźnie. Uczniowie mieli także możliwość zadania pytań pracownikom urzędu.
Starostwo Powiatowe