Debata oświatowa w Powiecie Gnieźnieńskim

2014-02-21

W spotkaniu organizowanym pod patronatem Starosty Gnieźnieńskiego udział wzięli dyrektorzy i przedstawiciele placówek wychowawczych i oświatowych z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Debata nie miała na celu jedynie lakonicznego sprawozdania z działalności poszczególnych podmiotów, ale dodatkowo stanowiła faktyczną płaszczyznę wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia i opieki nad dziećmi i młodzieżą, pozyskiwania funduszy, realizacji różnego rodzaju programów i projektów, organizacji zajęć i imprez kulturalnych. Wśród omawianych kwestii szczególna uwagę poświęcono problemowi niżu demograficznego i kształtującej się w jego perspektywie przyszłości oświaty. Dyskutowano także o bazie lokalowej powiatowych placówek i wynikach egzaminów zewnętrznych.

Spotkanie rozpoczął Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak. Następnie głos zabrała dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Aleksandra Kuźniak, która przedstawiła krótki przegląd działań realizowanych m.in. przez podległy jej Wydział. W dalszej kolejności odbyła się dyskusja z udziałem uczestniczących w spotkaniu osób. Każdy z zaproszonych do debaty gości, wyraził zadowolenie z jej zorganizowania i przebiegu. Wyrażono także wolę uczestnictwa w kolejnych spotkaniach, których poruszane i szeroko dyskutowane będą zagadnienia związane z kondycja oświaty w powiecie gnieźnieńskim.Starostwo Powiatowe