Spotkanie i noworoczne priorytety Powiatu

2014-01-24

Nowo wybudowany szpital – niezależnie od dotychczasowych problemów i komplikacji – do połowy 2016 roku ma służyć naszym pacjentom” – mówił Starosta Dariusz Pilak podczas zorganizowanego w dniu 23 stycznia spotkania noworocznego.

Spotkanie w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie uświetnili swoją obecnością m.in. JE Ks. bp Krzysztof Wętkowski, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, gnieźnieńscy parlamentarzyści, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, włodarze gmin Powiatu Gnieźnieńskiego, reprezentanci środowisk gospodarczych i instytucji publicznych powiatu oraz delegacja z partnerskiego, niemieckiego samorządu - powiatu Teltow-Flaeming.Gospodarzami uroczystości byli Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Telesfor Gosciniak oraz Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak.

Spotkanie rozpoczął popis umiejętności muzycznych i krótki koncert jazzowy, w którym usłyszeć można było standardy muzyki rozrywkowej oraz amerykańskiego jazzu. Wystąpili Marcin Piekut – saksofonista, klarnecista i kompozytor współpracujący miedzy innymi z Andrzejem Sikorowskim i Kubą Badachem oraz Franciszek Musioł – pianista, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, laureat wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych.

Po występie uroczystość otworzył Przewodniczący rady Powiatu Gnieźnieńskiego Telesfor Gościniak. Tradycyjnym elementem spotkań noworocznych w powiecie gnieźnieńskim, jest przesłanie noworoczne, które w imieniu Jego Ekscelencji Prymasa Polski Abp Józefa Kowalczyka wygłosił Bp Krzysztof Wętkowski.

W kolejnej części uroczystości,Starosta Dariusz Pilak podsumował miniony rok i omówił plany Zarządu Powiatu na rok 2014.
„Każdy Nowy Rok niesie z sobą szanse, oczekiwania i plany na przyszłość. Z perspektywy samorządu powiatu można chyba zaryzykować stwierdzenie, że będzie to czas inwestycji i nowych projektów” – rozpoczął Starosta,„Planowane przedsięwzięcia, inwestycje i realizowane już zadania wpisują się w jeden z kilku możliwych obszarów: bezpieczeństwa; edukacji, sportu i rekreacji oraz turystyki. Wszystkie one maja na celu rozwój Powiatu i poprawę warunków życia jego mieszkańców. Wszystkie noszą także znamiona inwestycji” – kontynuował D. Pilak. „W założeniu planowane inwestycje i już rozpoczęte przedsięwzięcia, podejmowane i realizowane projekty mają uczynić Powiat Gnieźnieński silniejszym i bardziej atrakcyjnym, zarówno dla inwestorów, jak i turystów, ale przede wszystkim dla mieszkańców” – dodał Starosta.

Po tych słowach Włodarz Powiatu zaprezentował krótką prezentację na temat zrealizowanych i planowanych przedsięwzięć. Całość prezentacji Starosty D. Pilaka załączamy poniżej.

Jednym z głównych punktów spotkania noworocznego było wręczenie, po raz drugi w historii, Nagrody Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego. Głównym celem Kapituły, której skład tworzą osoby od 1999 roku piastujące funkcję Starosty Gnieźnieńskiego jest wyróżnieniem ludzi, którzy całokształtem działalności publicznej, społecznej i zawodowej przyczynili się do rozwoju i promocji Powiatu Gnieźnieńskiego, w szczególności w sferze gospodarczej, kulturalnej, naukowej, edukacyjnej i społecznej. Nagroda ma charakter prestiżowy i przyjmuje postać statuetki odlanej z brązu oraz srebrnego pinsa, a także specjalnej legitymacji podpisanej przez członków Kapituły – byłych i obecnych Starostów: p. Teresą Marciniak – wdowę po śp. Jacku Marciniaku, p. Jacka Kowalskiego, p.Krzysztofa Ostrowskiego oraz przewodniczącego kapituły – obecnego Starostę Dariusza Pilaka.
Tegorocznymi Laureatami Nagrody Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego zostali: Abp. Henryk Józef Muszyński Prymas Senior oraz prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk.

Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak uhonorował Nagrodą Paszport Obywatela Państwa Gnieźnieńskiego - Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego - osoby reprezentujące samorządy, które wraz z Powiatem Gnieźnieńskim podjęły się trudu restytucji Szlaku Piastowskiego.
W tym celu w roku 2011 powołana została Rada Programowo-Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego. W skład Rady weszli naukowcy, badacze, urzędnicy oraz gestorzy wybranych obiektów kulturowych i turystycznych z województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Realizacja przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez zaangażowania i determinacji wyróżnionych Marszałków.

„Najlepszym dowodem skuteczności tej współpracy” – mówił Starosta D. Pilak –„jest opracowany, nowy przebieg Szlaku Piastowskiego oraz prestiżowy certyfikat dla Szlaku, nadany przez Polską Organizację Turystyczną. Sądzę, że wymierne efekty nowej lokalizacji Szlaku, w tym przede wszystkim napływ turystów oraz rozwój usług branży turystycznej, stanowić będą namacalny dowód słuszności tej inicjatywy”.
Warto zaznaczyć, że Laureatem Nagrody jest również kompozytor Krzysztof Penderecki.

Życzenia noworoczne, zgromadzonym złożył następnie Przewodniczący Rady Powiatu GnieźnieńskiegoTelesfor Gościniak, wyrażając życzenie, aby nadchodzący czas dał wszystkim gościom tej wyjątkowej uroczystości siłę i determinację w dążeniu do osiągnięcia wspólnych celów i wspólnego dobra w służbie dla Powiatu Gnieźnieńskiego.

Na zakończenie spotkania głos zabrał Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, który dziękując za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w spotkaniu noworocznym Powiatu Gnieźnieńskiego, życzył zgromadzonym sukcesów związanych z realizacją planów na rok 2014.

Załącznik do pobrania


Starostwo Powiatowe