Powiat Gnieźnieński z nominacją do tytułu „Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej”

2013-11-18

dla Powiatu Gnieźnieńskiego do tytułu „Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej” w kategorii „Nagroda Krajowa dla Instytucji” za zainicjowanie i realizację projektu „Tu powstała Polska”.

Głównym celem Nagrody ustanowionej w 2013 roku przez marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza jest uhonorowanie osób, instytucji czy organizacji mających szczególne zasługi dla ochrony dziedzictwa narodowego i kultywowania polskiej tożsamości w kraju i poza jego granicami. W ceremonii wręczenia wyróżnień, która odbyła się 15 listopada br. w Łazienkach Królewskich w Warszawie, uczestniczyli nominowani i laureaci Nagrody. Uroczystego podsumowania konkursu dokonał Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

Laureaci:

Oprócz laureatów w tegorocznej pierwszej edycji konkursu nominowano do tego wyróżnienia następujące osoby i instytucje: W kategorii „Nagroda krajowa dla osób fizycznych”:
W kategorii „Nagroda krajowa dla instytucji”:

W kategorii „Nagroda zagraniczna im. Mieczysława Gębarowicza”:
„To, co otrzymaliśmy jako dorobek poprzednich pokoleń, jest zachowane dzięki osobom i środowiskom, którym leży na sercu utrwalanie tej spuścizny…” – mówił podczas ogłoszenia wyników konkursu marszałek Bogdan Borusewicz. Z kolei Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski dodał nawiązując do nazwy nagrody, że „Strażnik to nie policjant. To raczej stróż, opiekun”.

Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak stwierdził, że za sprawą nagrody „doceniony został wysiłek Powiatu Gnieźnieńskiego podjęty przy realizacji projektu pn. „Tu Powstała Polska”. Nagroda jest dla Starosty „zaszczytem i jednocześnie świadectwem, że nasze działania służą nie tylko mieszkańcom Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego, ale przyczyniają się także do kulturowego ubogacania naszego kraju”.

Konkurs zorganizowano we współpracy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowym Centrum Kultury.Prezentacja - załącznik do wniosku aplikacyjnego
do Konkursu o Nagrodę i Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej.Starostwo Powiatowe