XLI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2013-09-13
XLI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
27 września 2013 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XL sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 r.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2013 r.
 9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za I półrocze 2013 r.
 10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2013 r.
 11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego za I półrocze 2013 r.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Polskiemu Związkowi Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Trzemesznie;
  2. w sprawie: zmiany uchwały nr XI/120/2007 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 listopada 2007r w sprawie ufundowania stypendium naukowego im. Jana Pawła II dla doktoranta studiującego w Collegium Europaeum Gnesnense Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  3. w sprawie: zmiany Uchwały nr XVIII/186/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego „Perspektywa” w latach 2008-2013, w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.
Starostwo Powiatowe