Czy Papież Franciszek odwiedzi Gniezno?

2013-08-30

Między innymi na ten temat rozmawiano podczas ostatniego spotkania Wielkopolskiego Komitetu Obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Spotkanie odbyło się w dniu 27 sierpnia w siedzibie kurii Archidiecezji Poznańskiej. Oprócz Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, Księdza Biskupa Krzysztofa Wętkowskiego, Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Gnieźnieńskiej uczestniczyli w nim również m.in. Dariusz Pilak,Starosta Gnieźnieński oraz Czesław Kruczek, Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna.

Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki poinformował zebranych o ustaleniach podjętych podczas Rady Biskupów Diecezjalnych, która obradowała dzień wcześniej, tj. w dniu 26 sierpnia, na Jasnej Górze, a w której uczestniczył m.in. Ksiądz Arcybiskup Józef Kowalczyk, Prymas Polski. Poza Krakowem, miejscemorganizacji Światowych Dni Młodzieży – innymi miastami, które Ojciec Święty mógłby odwiedzić są: Warszawa, Częstochowa i miasta związane z chrztem Polski, a więc Gniezno i Poznań.Wiadomo również, że obchody Światowych Dni Młodzieży odbędę się w drugiej połowie lipca 2016 roku.

Na wtorkowym posiedzeniu komitetu ustalono również datę podpisania listu intencyjnego w sprawie organizacji obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski na dzień 22 października br. w rezydencji Metropolity Poznańskiego. Sygnatariuszami listu mają być Arcybiskupi Gnieźnieński i Poznański, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, Marszałek i Wojewoda Wielkopolski, a także Starostowie Gnieźnieński i Poznański , jak również Prezydenci Gniezna i Poznania.

W dniu podpisania listu intencyjnego zostanie również ogłoszony ogólnopolski konkurs na logo jubileuszu. Warto dodać, że już od roku 2013 Narodowe Centrum Kultury uruchomiło specjalny fundusz dla współfinansowania wszelkich przedsięwzięć kulturalnych dedykowanych rocznicy Chrztu Polski. Dzięki środkom z NCK możliwe było m.in. dofinansowanie tegorocznej edycji Koronacji Królewskiej, organizowanej przez Miasto Gniezno.

Przypomnijmy, 1050 rocznica Chrztu Polskiprzypadaw roku 2016. Chrzest Polski to zwyczajowa nazwa początku procesu chrystianizacji państwa polskiego i dziejów państwa polskiego. Proces ten został zapoczątkowany przez osobisty chrzest Mieszka I w 966 roku (najczęściej podawaną datą jest 14 kwietnia 966 roku, ponieważ zgodnie z ówczesnym zwyczajem ceremonia odbywała się w Wielką Sobotę).

Rok 966 jest datą, od której rozpoczynają się dzieje Polski. Ze źródeł spisanych niewiele wiadomo o tym, co działo się wcześniej na ziemiach nad Wisłą, Wartą i Odrą. Dwa najstarsze wydarzenia zapisane w Kronikach Galla Anonima to małżeństwo Mieszka z Dobrawą oraz chrzest Mieszka. Znaczenia Chrztu Polski nie da się przecenić. Od tego momentu nasza Ojczyzna zyskała swój stabilny, jednorodny fundament duchowy.

W perspektywie religijnej chrzest pozwolił dokonać zasadniczego zwrotu. Na płaszczyźnie politycznej chrzest odgrywał rolę państwowotwórczą. W dziedzinie edukacji chrześcijaństwo przyniosło wiedzę o świecie, także poza ziemskim. Na płaszczyźnie kultury chrzest odegrał rolę cywilizacyjną. W dziedzinie sztuki chrzest podniósł poziom polskiej architektury.
Starostwo Powiatowe