Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie realizuje Program specjalny „Motywacja, aktywność – praca”

2013-05-16

Celem programu “Motywacja, aktywność - praca” jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia.

Programem objętych będzie 20 osób długotrwale bezrobotnych powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.

Program realizowany będzie do 31.12.2013 r.


W ramach programu:
Zapraszamy od udziału w programie osoby długotrwale bezrobotne powyżej 50 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie oraz pracodawców

Zainteresowane osoby powinny zgłosić się do pośredników pracy
-pokój 5, 6, 7, 14, 15, 16 w CAZ (parter).


POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE
62 – 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20
tel. (61) 426-16-49, 426-44-34, fax 426-11-62,
e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl
Starostwo Powiatowe