90 tys. zł dla młodych sportowców z powiatu!

2013-04-30

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2013, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie podpisało umowy na wsparcie realizacji zadania szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. W ramach podpisanych umów 22 kluby z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego otrzymają wsparcie finansowe w łącznej kwocie 90 tys. zł.
Kluby sportowe, które otrzymają wsparcie finansowe na rok 2013 ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego reprezentują różnorodne dyscypliny sportowe, w tym między innymi: hokej na trawie, tenis stołowy, piłka nożna, piłka ręczna, lekkoatletyka, unihokej, karate tradycyjne, koszykówka, szachy, warcaby, triathlon, speedway czy boks.
Wsparcie finansowe, które zostaje udzielone klubom sportowym pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb w procesie szkolenia, w tym wyjazdów na obozy, a często i samej organizacji zajęć. Szczególnie cenna jest także możliwość uczestnictwa młodych adeptów sportu we współzawodnictwie dzieci i młodzieży, dzięki któremu młodzi zawodnicy konfrontują swoje umiejętności na ogólnopolskiej arenie.

(rg)
Starostwo Powiatowe