Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

2013-04-15

Materiały informacyjne (plakaty) zostaną rozprowadzone na terenie województwa przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii województwa wielkopolskiego.

Z poważaniem

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego
Marek Kosmala

Starostwo Powiatowe