Szkolenie samorządowców

2012-12-14

Organizacja i udział w szkoleniu finansowane było ze środków budżetu wojewody wielkopolskiego.

Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia: Wymienioną tematykę szkolenia realizowano w ramach spotkań i wizyt : Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak został uhonorowany przez dowódcę Pułku medalem 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego.Starostwo Powiatowe