Rewitalizacja budynku koszar przy ul. Sobieskiego 20

2012-10-26

Prace budowlane w budynku pokoszarowym przy ul. Sobieskiego 20 prowadzone są od listopada 2010 roku. Powiat Gnieźnieński pozyskał ponad 6,3 mln dotacji z funduszy Unii Europejskiej, które przeznaczone zostały na rewitalizacje zdegradowanego obszaru powojskowego poprzez przebudowę i adaptację budynków pokoszarowych. W ramach projektu przebudowie poddany został główny budynek koszar oraz jeden z budynków pełniący dotychczas funkcję pawilonu usługowego - dawna zbrojownia. Budynek główny zaadaptowany został na obiekt realizujący cele edukacyjne, w którym funkcjonują trzy szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Ponadto w budynku tym swoją siedzibę mają Powiatowy Urząd Pracy oraz Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne (SCR-K) Promyk. Budynek dawnej zbrojowni zaadaptowany został na budynek pracowni gastronomiczno-hotelarskiej kształcenia zawodowego, w którym praktyczną wiedzę będą zdobywali uczniowie technikum należącego do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Łączna wartość tych prac budowlanych przy rewitalizacji wyniesie ponad 10,7 mln zł.

Już rok temu, w sierpniu 2011 r., dwie szkoły (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego) zajęły wyremontowane, przydzielone szkołom tymczasowo, pomieszczeń, dzięki czemu rok szkolny 2011/2012 rozpoczął się już w gotowych pomieszczenia, a prace budowlane mogły objąć pozostałą część budynku. Stopniowe przekazywanie kolejnych pomieszczeń przez szkoły następowało w listopadzie i grudniu 2011 roku. Dzięki dobrej współpracy dyrektorów obu szkół oraz przedstawicieli wykonawcy prac – Przedsiębiorstwa Budowlanego REBUD Sp. z o.o., możliwe było jednoczesne funkcjonowanie szkół i prowadzenie prac budowlanych. Wzajemna życzliwość widoczna była przede wszystkim w trudnym okresie matur.

Po zakończeniu realizacji projektu poszczególne placówki oświatowe dysponować będą przestronnymi i pięknie wyremontowanymi pomieszczeniami.

Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie ma do dyspozycji 17 sal lekcyjnych na parterze i na I piętrze, 2 sale komputerowe na parterze i pomieszczenia administracyjne na I piętrze.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 dysponuje 13 salami lekcyjnymi na II piętrze budynku pokoszarowego, 2 salami do nauki języków obcych na I piętrze, salą komputerową oraz pomieszczeniami administracyjnymi na I piętrze. Dodatkowo uczniowie i uczennice ZSP nr 4 korzystać będą z budynku pracowni gastronomiczno–hotelarskiej, na którą zaadaptowany został budynek dawnej zbrojowni. Na parterze budynku, poza pomieszczeniami technicznymi, znajdować się będzie kuchnia, zmywalnia, sala konsumpcyjno-dydaktyczna, natomiast na piętrze sala ćwiczeń dydaktycznych, pomieszczenie będące symulacją pokoju hotelowego, recepcja i łazienka.

Uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 będą korzystali z 14 pracowni (w tym 2 z zapleczem) na III piętrze budynku pokoszarowego (w tym m.in. 4 sale do nauki języków obcych, pracownie: ekonomiki, języka polskiego, produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, geograficzna, geodezyjna, matematyczna, historyczna oraz 2 sale lekcyjne). W najniższej kondygnacji do ich dyspozycji będzie warsztat rzemieślnika z zapleczem oraz pracownia architektury krajobrazu, na poddaszu 2 sale komputerowe, a na III piętrze pomieszczenia administracyjne. Pomieszczeniem użytkowanym wspólnie przez wszystkie szkoły będzie aula o powierzchni 185,8 m² na parterze budynku.Starostwo Powiatowe