Jubileusz GARG Sp. z o.o.

2012-04-13

Nie zapomnieli o tej okrągłej rocznicy udziałowcy składając pracownikom Agencji życzenia dalszego rozwoju, osiągnięcia sukcesu poprzez jeszcze większy pozytywny odbiór przedsiębiorców z terenu Powiatu. Starosta Robert Andrzejewski wręczył Prezesowi Juliuszowi Trojanowskiemu okolicznościowy grawerton.

Od początku, tj. 11 kwietnia 2002 roku misją Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. jest aktywna pomoc osobom z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego, chcącym założyć działalność gospodarczą oraz istniejącym już małym i średnim przedsiębiorstwom w rozwijaniu działalności gospodarczej. Głównym celem Agencji, wynikającym z jej misji, jest podejmowanie działań ukierunkowanych na wspieranie przedsiębiorczości, ułatwianie dostępu do nowoczesnych metod zarządzania oraz pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy, a tym samym łagodzenie negatywnych skutków transformacji gospodarczej przez: Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. oprócz świadczenia usług na rzecz MŚP i pomocy osobom bezrobotnym służy pomocą wszystkim innym zainteresowanym podmiotom: gospodarczym, społecznym i instytucjom poprzez: udzielanie informacji o lokalnym rynku pracy, sporządzanie na zlecenie analiz i badań rynkowych, doradztwo samorządom lokalnym w sprawach gospodarczych. Ponadto kadra Agencji jest otwarta na wszelką współpracę ze szkołami.

Zapoczątkowany 10 lat temu proces spójnych działań (agencji, powiatu i gmin) na polu pobudzania gospodarki przyniósł już wielokroć efekt również w innych dziedzinach takich jak infrastruktura, rolnictwo i turystyka za co została wyróżniona wieloma nagrodami:

Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego jest wysoko ocenianą w regionie instytucją otoczenia biznesu, należącą do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a od czerwca 2006 roku GARG posiada certyfikowany system zarządzania jakością, zgodny z ISO 9001:2001 potwierdzający wysoki standard świadczonych usług.

Zarząd wraz z pracownikami zapraszają wszystkie osoby zainteresowane usługami Agencji do siedziby firmy, która mieści się w Gnieźnie ul. Rynek 10 /1, oraz na naszą stronę www.garg.pl.


Starostwo Powiatowe