Nowa wystawa na Szlaku Piastowskim

2012-03-22

Wystawa "Początki państwa polskiego" to najnowsza edycja, prezentowanych w tym Muzeum od początków jego istnienia, stałych ekspozycji poświęconych historii polskiego średniowiecza. Jej tytuł świadomie nawiązuje do prezentacji z 1983 roku, w której po raz pierwszy w Polsce zastosowano techniki multimedialne. Innowacyjność nowej wystawy polega na przedstawieniu tematu początków państwa polskiego z perspektywy trzech haseł-kluczy: Państwo, Źródła i Kultura, odpowiadających trzem modułom, na jakie podzielono ekspozycję oraz wprowadzeniu w jej narrację filmów prezentowanych w technice 3D.

Źródła

Twórcom wystawy przyświecała, obecna we współczesnym muzealnictwie, idea stworzenia ekspozycji wykorzystującej dwa sposoby opowiadania o przeszłości jako o historii mówionej „oral history” oraz historii osób „personal history”. Na wystawie "Początki państwa polskiego" poznamy historię zarówno poprzez teksty dawnych kronikarzy (obecne będą na niej cytaty z Thietmara i Galla Anonima), jak i poprzez przywołanie relacji rozgrywających się między postaciami historycznymi: Mieszkiem I, Bolesławem Chrobrym, św. Wojciechem i cesarzem Ottonem III.

Naukowcy o historii Polski

Istotny komentarz do prezentowanych na wystawie wydarzeń historycznych stanowić będą wypowiedzi znanych i cenionych autorytetów z dziedziny badań nad polskim średniowieczem: prof. Zofii Kurnatowskiej (archeologa), prof. Jerzego Strzelczyka (historyka) oraz prof. Jarosława Jarzewicza (historyka sztuki). To grono wybitnych znawców służyło swoimi konsultacjami również przy produkcji filmów, które porządkują narrację wystawy i stanowią uzupełnienie prezentowanych na niej zabytków. Twórcami wystawy są Gerard Radecki, Tomasz Janiak i Dariusz Stryniak.

Idea wystawy

Główną ideą wystawy jest pokazanie roli Wielkopolski jako kolebki polskiej państwowości, ze szczególnym wyróżnieniem Gniezna, a także - liczącą się od rządów Mieszka I - akcesję państwa piastowskiego do kręgu cywilizacji łacińskiej i chrześcijaństwa. Zwornikiem przekazu wystawy i swoistym centrum narracji będzie Zjazd Gnieźnieński z 1000 roku. Elementem uzupełniającym będzie przedstawiona na osi czasu genealogia dynastii Piastów.

Na ekspozycji, składającej się z ponad 400 zabytków, zostanie wyodrębniona – jako osobna wystawa - grupa rzeźb średniowiecznych, będących własnością archidiecezji gnieźnieńskiej (partnera projektu WRPO). Wystawa posiadać będzie kilka wersji językowych (niemiecką, angielską, francuską i rosyjską) a także specjalne opisy wybranych obiektów w języku Braille\'a.

Otwarcie wystawy, zaplanowane na 12 kwietnia 2012 r., zamknie prowadzoną w Muzeum od kilku lat inwestycję w ramach projektu "Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - 1 etap" współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Kontakt:
Magda Robaszkiewicz
Dział Komunikacji Zewnętrznej i Edukacji
61 426 46 41 w. 209
magda.robaszkiewicz@mppp.plNa planie filmu "Początki państwa polskiego"
Foto: Positive Media, Poznań
Starostwo Powiatowe