Spotkanie informacyjne „Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej”

2012-02-08

Do udziału w spotkaniu zachęcamy w szczególności mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, słupeckiego, średzkiego i wrzesińskiego: Zgłoszenia przyjmowane są do 24 lutego 2012 r. do godz. 15:00, pod numerem telefonu 61 425 02 90 lub na adres e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl (w zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, miejscowość zameldowania i numer telefonu do kontaktu).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Program spotkania

9:30-9:40 - Rejestracja uczestników spotkania
9:40-10:00 - Powitanie, przedstawienie oferty Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gnieźnie.
10:00-10:30 - Firma czyli ja - omówienie zasad uczestnictwa w projekcie przez przedstawiciela Zakładu Poradnictwa Zawodowego EURONAUKA.
10:30-11:00 - Zielone Światło dla Ciebie - omówienie zasad uczestnictwa w projekcie przez przedstawiciela Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego.
11:00-11:30 - Dotacje dla bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy oraz dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON - omówienie zasad przyznawania wsparcia przez przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie.
11:30 - Zakończenie spotkania.

Starostwo Powiatowe