Europa Środkowa i Wschodnia na szlakach tradycji kultury

2011-07-18

W zamierzeniu inicjatorów, spotkanie ma służyć refleksji na temat krzyżowania się w tej części Starego Kontynentu różnorodnych wpływów kulturowych. Podjęta zostanie także dyskusja nad problemem wpływu przenikania się kultur na kształtowanie się regionalnej i lokalnej tożsamości. Analiza zostanie oparta na następujących związkach: Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 września 2011 r. w Gnieźnie (sekcja humanistyczno-społeczna) i w Wągrowcu (sekcja ekonomiczna). W założeniu ma mieć charakter interdyscyplinarny. Organizatorzy, licząc że spotkanie pozwoli wyłonić środowisko naukowe, które powoła periodyk zajmujący się problemem tożsamości kulturowej środkowej i wschodniej części Europy, zapraszają do udziału przedstawicieli nauk o kulturze, historycznych, społecznych oraz ekonomicznych.

Terminarz konferencyjny: Języki konferencji: polski, angielski, niemiecki ukraiński, rosyjski.

Organizatorzy gwarantują zwrot kosztów podróży oraz zapewniają noclegi.

Wszelkie pytania proszę kierować na ww. adresy mailowe.

Starostwo Powiatowe