Najlepsze zdjęcia i laureaci foto-konkursu wyłonieni

2011-04-01

Nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych prac wręczył Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak oraz członkowie jury – Jerzy Andrzejewski, Anna Farman i Waldemar Stube. Starosta podziękował wszystkim laureatom za zainteresowanie i udział w konkursie. Szczególne podziękowania skierował w stronę uczniów Gimnazjum w Kłecku, prace których zostały wyróżnione przez jury. Jerzy Andrzejewski wyraził z kolei zadowolenie ze wzrastającego poziomu nadesłanych prac.

Celem przeprowadzonego konkursu było zwrócenie uwagi na uroki Powiatu Gnieźnieńskiego pod względem historycznym, turystycznym jak i przyrodniczym, poprzez prezentację prac fotografów biorących udział w konkursie. Konkurs miał formułę otwartą, był skierowany do wszystkich osób, które miały do czynienia z fotografią, zawodowo lub amatorsko. W konkursie mogły wziąć udział również osoby spoza Powiatu Gnieźnieńskiego, z tym że, fotografie musiały dotyczyć tylko i wyłącznie miejsc, obiektów, atrakcji i widoków z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego. Każdy uczestnik mógł nadesłać od 5 do 20 fotografii zapisanych na nośnikach CD w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MB.

Lista laureatów: Wyróżnienia: Podziękowania za opiekę i zainteresowanie powyższym konkursem Starosta Dariusz Pilak skierował również w stronę p. Beaty Trocha, która na co dzień prowadzi w gimnazjum koło ekologiczne oraz na ręce dyrektora szkoły, p. Zbigniewa Belinga.

Załącznik
Starostwo Powiatowe