Polsko – wloska wspólpraca

2004-05-17

Na wstępie delegacja wloska przeprosiła iż projekt AMICA zakładający zatrudnienie Polaków w branży rolniczej oraz pokrewnych gałęziach gospodarki nie doszedł do skutku ze względu na małe zainteresowanie włoskich podmiotów gospodarczych wynikające z przejściowych kłopotów w branży rolniczej.

Giorgio Zaniboni zapewnił, że nowy projekt EUROHELM, który strona włoska złożyła 30 kwietnia 2004 roku zakładający stworzenie szeroko pojętych baz danych przyniesie pozytywne efekty współpracy na polu zatrudnienia naszych mieszkańców na terenie Włoch. W projekcie uczestniczyć ma sześć państw: Belgia, Austria, Niemcy, Węgry, Włochy i Polska.

Zatrudnienie Polaków we Włoszech związane jest z otrzymaniem odpowiednich limitów zatrudnienia. Obecnie rząd włoski zwiększył ten limit o kolejne 20.000 osób.

Na terenie prowincji znajdują się trzy agencje pośrednictwa pracy, które to będą bezpośrednio współpracowały z naszym powiatem w celu pozyskania pracowników.

Dodatkowo omówiono również założenia do realizacji zadań w ramach programu EQUAL ukierunkowanego na tworzenie większej liczby miejsc pracy, zwalczanie dyskryminacji i nierówności na rynku pracy. Działania Equal skierowane są głównie do: osób długotrwale bezrobotnych, młodzieży, osób starszych (45-65 lat), niepełnosprawnych (m.in. chorych psychicznie), grup etnicznych (np. Romów), repatriantów, uchodźców, kobiet, mieszkańców obszarów wiejskich i zaniedbanych gospodarczo oraz pracowników sektorów restrukturyzowanych.

Oprócz spraw związanych z tematyką zatrudnienia omówione zostaly zagadnienia związane z propozycją wspólnej realizacji projektów w zakresie oświaty i kultury. M.in. rozmawiano o wspólnej realizacji programu CULTURE 2000. Program ten wspiera promocję obszaru kulturowego wspólnego dla narodów Europy. W tym kontekście, wspiera współpracę pomiędzy twórcami, operatorami kulturowymi, prywatnymi i publicznymi promotorami, wspiera działalność sieci kulturalnych i innych partnerów, jak również instytucji kulturalnych państw członkowskich UE oraz innych krajów uczestniczących w programie.

Strona wloska zaproponowala ponadto bliższą wspólpracę pomiędzy gminami leżącymi w Prowincji Di Forli- Cesena oraz w Powiecie Gnieźnieńskim. Ukoronowaniem podjętej wspólpracy wlosko - polskiej ma być podpisanie porozumienia o wspólpracy obu samorządów. Umowa o partnerstwie zostanie parafowana podczas międzynarodowej konferencji w Forli, która odbędzie się w dniach 26-30 maja br. Wlaściwa umowa zostanie podpisana najprawdopodobniej we wrześniu br., czyli po wyborze nowego Prezydenta Prowincji i ukonstytuowaniu się nowej Rady Prowincji Di Forli-Cesena.

Agnieszka Rzempala-Chmielewska
Starostwo Powiatowe