Podsumowanie działalności Centrum Kultury „Scena to dziwna” w 2010 roku.

2011-01-07

W 2010 roku dokończony został remont sali widowiskowej oraz pomieszczeń po „stołówce”, które przekształcono w pracownię plastyczną. W eSTeDe powstało także profesjonalne studio nagrań. W marcu ruszyła modernizacja i remonty wokół eSTeDe. Dzięki nim budynek placówki został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, które na co dzień korzystają z bogatej oferty Centrum. 21 czerwca oficjalnie został otwarty Ogród Wyobraźni. Odnowiono również amfiteatr.

Działalność merytoryczna eSTeDe opiera się na kilku stałych punktach programowych. W minionym roku pracownicy Centrum Kultury starali się wysublimować ofertę placówki obserwując zapotrzebowanie na organizowane dotychczas wydarzenia. Jesteśmy świadomi, że ilość odbiorców świadczy o potencjale imprezy i zapotrzebowaniu na nią. W ten właśnie sposób przygotowujemy naszą ofertę aby każdy z mieszkańców powiatu chciał z niej korzystać na co dzień – wyjaśnia dyrektor eSTeDe Grzegorz Reszko.

W czasie niedługiej działalności eSTeDe zorganizowało wiele imprez dla mieszkańców miasta i powiatu, z których część ma charakter cykliczny jak: Jak podkreśla Grzegorz Reszko, Centrum jest otwarte na różnego rodzaju działania niosące pozytywny przekaz i wartości dlatego oferta eSTeDe jest bardzo różnorodna.

W ramach takich imprez do Gniezna zaproszono wielu znanych i cenionych artystów: Centrum Kultury eSTeDe pracuje z różnymi środowiskami oraz współpracuje z ludźmi zaangażowanymi w szerzenie kultury i świadomości kulturalnej wśród społeczności lokalnej, jak: Serdecznie zachęcamy mieszkańców Gniezna i powiatu, zarówno dzieci jak i osoby dorosłe, do korzystania z oferty codziennej scen i sekcji oraz warsztatów weekendowych. W ofercie eSTeDe znaleźć można zajęcia taneczne, plastyczne, muzyczne, fotograficzne, teatralne oraz zajęcia integracyjne dla osób niepełnosprawnych.

Więcej o ofercie eSTeDe na stronie internetowej www.scenatodziwna.eu
Starostwo Powiatowe