Czy w Gnieźnie powstanie Wielkopolski Park Techniki?

2010-10-21

W spotkaniu udział wzięli członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Wojciech Krawczyk, dyrektor PKP Cargo Zbigniew Marciniak, przewodniczący Gnieźnieńskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei Rafał Jurke oraz utworzona przez Radę Miasta Gniezna komisja doraźna do sprawy przeznaczenia obiektów i gruntów gnieźnieńskiej parowozowni w składzie: przewodniczący Rady Miasta Gniezna Czesław Kruczek oraz radni miasta Gniezna: Beata Tarczyńska, Ryszard Niemann i Maria Wichniewicz.

Jak podkreśla Wojciech Krawczyk, spotkanie odbyło się w dobrym klimacie. - Spotkali się ludzie, którym leży na sercu los gnieźnieńskiej parowozowni. Nie chcemy, aby w tym unikatowym miejscu powstał kolejny hipermarket, ale Wielkopolski Park Techniki - wskazuje członek zarządu powiatu.

W trakcie piątkowego spotkania członek zarządu powiatu Wojciech Krawczyk przypomniał, że 28 września starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski wystąpił z oficjalnym pismem do Cezarego Grabarczyka, Ministra Infrastruktury oraz Andrzeja Wacha, Dyrektora Generalnego Zarządu PKP S.A. z prośbą o nieodpłatne przekazanie parowozowni na rzecz powiatu gnieźnieńskiego. Starosta zaznaczył wówczas, że celem powiatu jest utworzenie na terenie parowozowni parku naukowo-technicznego, który pełniłby rolę edukacyjną, kulturalną i historyczną.

Komisja doraźna Rady Miasta Gniezna wyraziła pozytywną opinię o podjętych działaniach starosty gnieźnieńskiego. Wszyscy uczestnicy spotkania są zgodni, że Wielkopolski Park Techniki ma być ośrodkiem, w którym znajdują się interaktywne urządzenia, na których każda osoba odwiedzająca Park będzie mogła przeprowadzać doświadczenia, wyjaśniające zagadnienia techniczne. - Chodzi o pokazanie w zrozumiały sposób historii rozwoju techniki, a także działania maszyn i urządzeń, które w ciągu wieków na co dzień były używane przez człowieka - zaznacza Wojciech Krawczyk. Park techniki byłby dogodnym miejscem do współdziałania z miejscowymi uczelniami wyższymi. Przyszli inżynierowie mogliby odbywać tutaj staż, pogłębiając swą wiedzę i doświadczenie - dodaje członek zarządu.

Czy, a jeśli tak, to kiedy powstanie Wielkopolski Park techniki w Gnieźnie? Trudno dzisiaj odpowiedzieć na te pytania. Uczestnicy spotkania są zdeterminowani, aby taka placówka w Gnieźnie istniała i w tym celu postanowili w najbliższym czasie podjąć m.in. następujące zadania: opracować harmonogram oraz realizację koncepcji Wielkopolskiego Parku Techniki, opracować studium wykonalności tego projektu, wykonać analizę oddziaływania projektu, zarówno w sensie społecznym, jak i ekonomicznym, wykonać analizę powiązań projektu ze strategią Rozwoju Gniezna i Wielkopolski.

W piątkowe popołudnie odbyło się również spotkanie w Kolegium Europejskim, w trakcie którego została zaprezentowana książka dr. Mirona Urbaniaka "Zabytkowa stacja kolejowa Gniezno. Od Kolei Górnośląskiej do programu Otto." Książka została wydana m.in. przy wsparciu finansowym powiatu gnieźnieńskiego.

Starostwo Powiatowe