Tu powstała Polska – Powiat Gnieźnieński liderem w Wielkopolsce

2010-09-21

Projekt promocyjny ,,Tu powstała Polska – promocja kulturowego produktu turystycznego Powiatu Gnieźnieńskiego, wizerunkowego produktu Wielkopolski’’ zajął pierwsze miejsce w konkursie ogłoszonym przez Województwo Wielkopolskie i tym samym otrzyma ponad 1 mln 160 tys. zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2006-2013, działanie 6.1 Turystyka, schemat II Promocja i informacja turystyczna. Dofinansowanie stanowi 85 proc. wartości realizacji projektu.

Warto podkreślić, że projekt Powiatu Gnieźnieński został uznany przez ekspertów za najlepszy i tym samym znalazł się na 1. miejscu na liście projektów spośród 20 innych wskazanych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Pomimo dużego zainteresowania niniejszym konkursem środki z UE otrzymały tylko trzy pierwsze projekty na liście.

Projekt Powiatu Gnieźnieńskiego jest już trzecim, który otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w dziedzinie turystyki i promocji turystycznej. Aktualnie Powiat realizuje projekt infrastrukturalny pn. „Zintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie Gnieźnieńskim”. Ponadto w latach 2006/07 został zrealizowany projekt pn. „Dobre miejsce, królewska tradycja. Promocja produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego”. Projekt ten został doceniony przez ekspertów z zewnątrz i znalazł się w ścisłym gronie laureatów I edycji konkursu "Polska Pięknieje", który został przeprowadzony w roku 2008 przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, we współpracy z firmami Pascal i Smartlink. W sumie na turystykę i promocję turystyczną w okresie ostatnich czterech lat Powiat Gnieźnieński pozyskał ponad 2 mln zł. unijnych środków!

Celem projektu ,,Tu powstała Polska’’ jest rozwój turystyki w województwie wielkopolskim, szczególnie turystyki kulturowej, poprzez wypromowanie markowego produktu, związanego z tworzeniem się państwowości polskiej. Pod koniec 2009 roku, na zlecenie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, zostały przygotowane dokumenty wykonawcze dla Strategii rozwoju turystyki dla Województwa Wielkopolskiego – jeden dotyczący promocji regionu i drugi poświęcony promocji produktów turystycznych Wielkopolski. Jednym z pięciu markowych produktów turystycznych dla Wielkopolski uznano produkt związany z początkami państwowości polskiej. Jest to równocześnie duża szansa na podniesienie konkurencyjności powiatu gnieźnieńskiego.

Realizacja projektu została przewidziana na trzy lata, tj. od początku 2011 roku do końca września 2013 roku. Co jest istotne, kampanie promocyjne zaplanowane w ramach niniejszego projektu odbędą się bezpośrednio przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej EURO 2012.

W ramach projektu przewiduje się realizację następujących zadań:

  1. przygotowanie oraz wykonanie pakietu 10 rodzajów folderów w różnych wersjach językowych; zagadnienia ujęte w folderach będą miały odniesienia do rdzenia produktu ,,Tu powstała Polska’’, ale zostaną w nich również opisane atrakcje zlokalizowane na terenie powiatu, a także oferta aktywnego wypoczynku (tematyka folderów: Powiat Gniezno - Tu powstała Polska, Szlak Piastowski, Podróż retro Gnieźnieńską Kolejką Wąskotorową, Mity i Legendy, Rowerem po powiecie, W siodle po powiecie, Kajakiem i żaglówką po powiecie, Powiat Gnieźnieński na Szlaku św. Jakuba, Architektura Powiatu Gnieźnieńskiego, Ciekawostki Powiatu Gnieźnieńskiego);
  2. opracowanie i wydanie kompletu książeczek ,,Kultura Piastów dla dzieci’’ oraz promocyjnych plakatów edukacyjnych; trafią one do ponad 14 tys. szkół podstawowych w całej Polsce;
  3. przebudowa portalu turystycznego; dotychczasowa strona www.turystyka.powiat-gniezno.pl. będzie się również uruchamiała pod drugą domeną: www.tupowstalapolska.pl;
  4. wyprodukowanie krótkiego spotu telewizyjnego w wersji rozszerzonej (do 10 min.) oraz w wersji skrótowej (ok. 30 s.) przygotowanej do emisji w TV regionalnych;
  5. emisja spotu w sześciu telewizjach regionalnych; zostanie przeprowadzonych sześć kampanii promocyjno – informacyjnych w wybranych stolicach regionów, takich jak: Poznań, Kraków, Wrocław, Warszawa, Gdańsk i Łódź;
  6. kampanie bilbordowe w 3 miastach – Wrocław, Gdańsk, Łódź;
  7. nawigacja turystyczna GPS; opis przebiegu ok. 500 km istniejących już w rzeczywistości tras turystycznych w formacie czytelnym dla aplikacji nawigacyjnej oraz stworzenie ok. 100 krajoznawczych komunikatów głosowych dla wybranych punktów na trasach turystycznych
  8. wydanie serii upominków promocyjnych; przewiduje się wyprodukowanie ok. 41,5 tys. szt. Różnorodnych upominków promocyjnych: zakładki do książek, talie kart do gry, zestaw widokówek, koszulki t-shirt, torby promocyjne papierowe, kubki i długopisy.

Starostwo Powiatowe