„Pamiętajcie o ogrodach…”

2010-04-21

Tematem przewodnim prezentacji był powrót do źródeł, który nawiązuje do hasła tegorocznego święta. Otwierając Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne prezes gnieźnieńskiego koła Polskiego Klubu Ekologicznego Maria Brykczyńska powiedziała: Bioróżnorodność w najprostszym ujęciu to rozmaitość form życia wraz z całą ich zmiennością na poziomie genów, gatunków, ekosystemów w skali ziemi lub innych mniejszych jednostek geograficznych. Bioróżnorodność jest pojęciem wyrażającym pełen dynamizm przyrody. Skład genetyczny gatunków zmienia się w czasie i przestrzeni w skutek naturalnego i antropologicznego oddziaływania selekcyjnego. Choć temat nie był łatwy do tegorocznych prezentacji zgłosiło się aż 29 placówek oświatowych z terenu powiatu.

Konkurs przeznaczony był dla wszystkich placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne). Głównymi celami konkursu były m.in.: popularyzacja uzdolnień artystycznych, upowszechnianie wiedzy na temat ogrodu ekologicznego, pokazanie ogrodu jako miejsca, gdzie natura i kultura współistnieją harmonijnie i zachowana jest równowaga w przyrodzie, inspirowanie i zachęcanie do poszerzania wiedzy na tematy ekologiczne, wykształcenie umiejętności obserwacji otaczającego świata, kształcenie informacji wyszukiwania informacji z różnych źródeł, motywowanie do twórczej pracy, szerzenie treści ekologicznych, integracja uczniów z różnych szkół i wymiana doświadczeń oraz rozwijanie wrażliwości na otaczające środowisko.


Wyniki konkursów:

Konkurs teatralny (przedszkola)
wyróżnienie – Przedszkole nr 9

Konkurs plastyczny (szkoły podstawowe – klasy I-III)
1 miejsce – Kacper Kuś oraz Łukasz Staszak (Szkoła podstawowa w Trzemesznie)
2 miejsce – Jakub Lesiński (Szkoła Podstawowa nr 6 w Gnieźnie)
3 miejsce – Monika Karolewska (Szkoła Podstawowa w Owieczkach)

Konkurs plastyczny (szkoły podstawowe – klasy IV-VI)
1 miejsce – Dominik Andrzejewski, Dominika Andrzejewska, Weronika Kościelska (Szkoła Podstawowa w Karniszewie)
2 miejsce – Weronika Kamyszek, Wiktoria Kuchcińska, Karolina Nowicka (Szkoła Podstawowa w Karniszewie)
3 miejsce – Wojciech Szeszycki, Kamil Nowaczyk, Karol Piotrowski, Filip Kaszyński, Klaudia Michalska (Szkoła Podstawowa nr 2 w Witkowie)

Najlepsza prezentacja multimedialna (kategoria - szkoły gimnazjalne)
1 miejsce – Zuzanna Simoni (Gimnazjum w Kruchowie)
2 miejsce – Daria Sekuła (Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie)
3 miejsce – Monika Figaj (Gimnazjum w Kłecku)

Najlepsza prezentacja multimedialna (kategoria - szkoły ponadgimnazjalne)
1 miejsce – Julia Adamska (I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie)
2 miejsce – Marcin Bednarek (ZSP nr 2 w Gnieźnie)
3 miejsce – Jacek Kajtarek (ZSP nr 1 w Gnieźnie)

Powiat gnieźnieński zawsze chętnie wspiera wszelkiego rodzaju inicjatywy propagujące postawy proekologiczne. Jak podkreśla członek zarządu powiatu Wojciech Krawczyk – Powiat stara się aktywnie uczestniczyć w podnoszeniu świadomości proekologicznej mieszkańców oraz uświadamianiu problemów związanych z ekologią, w związku z czym co roku dofinansowuje i uczestniczy w prezentacjach ekologicznych. Ważne jest by wśród młodych ludzi kształcić umiejętność obserwacji otaczającego środowiska, inspirować do poszerzania wiedzy na temat środowiska, motywować do pracy twórczej oraz rozwijać wrażliwość na otaczającą przyrodę i do tego z całą pewnością przyczynia się konkurs Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne.

Nagrody dla zwycięzców poszczególnych konkursów ufundowali: Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski w Gnieźnie, Nadleśnictwo Gniezno, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz firmy prywatne.Starostwo Powiatowe